Ønsker du og kontakte oss vi chat?

Ønsker du rask og direkte hjelp?
Vår bruk vår chatfunksjon på våre facebook side. Det gir deg muligheten til å kommunisere med en av våre ansatte.

Vi jobber hardt for å svare så raskt som mulig. Ved hastende saker anbefaler vi at du ringer oss direkte.

KONTAKTINFO/ÅPNINGSTIDER

 Tlf. 90 16 37 78
 post@fixgarderobe.no

Mandag til fredag 09.00-18.00
Lørdag 09.00-16.00